Tvarios gyvensenos paveldas lietuviškuose skiautiniuose

Tvarios gyvensenos paveldas lietuviškuose skiautiniuose

Dabar skiautiniais džiaugiamės, kaip savita meno rūšimi. Vis dėlto, pradžių pradžios būta ankstesniųjų amžių moterų rankdarbiuose, susiuvinėtuose taupiai ir racionaliai panaudojant visus galimus kuklaus gyvenimo išteklius. Ankstyvieji namudiniai drobės ir vilnos audiniai buvo audžiami atitinkamo pločio ir susiuvami paprastai, beveik nekarpant. Pradėjus sklisti pramoninės gamybos audiniams, atsirado meistrai siuvėjai, kurie taip pat taupiai sukiodami ir derindami audinių atraižas vis dėlto neišvengdavo atkirptų skiautelių, kurias įrišdavo atiduodami klijientėms, kad turėtų kuo užlopyti ilgai nešiosimus drabužius. Galimas dalykas, kad lopymas ir atvedė skiautinių mintį. Moterys siūdavosi sudurstytas šluostes, įvairius namų kilimėlius iš sunešiotų, suplyšusių drabužių. Jei naujų atraižų likdavo pas siuvėjas, šios sukurpdavo kokį nors smulkų spalvingą rankdarbėlį, kurį galėdavo parduoti. Beje, šitokia reikmė iškildavo tolydžio priklausomai nuo ekonominės situacijos. Antai į 20 a. pabaigą, anuometinėje visuomenėje stingant būtiniausių dalykų, tarp jų ir patalynės, Vilniaus Kalvarijų turguje pati esu mačiusi pardavinėjant iš audinių atraižų susiuvinėtus pagalvių ir antklodžių užvalkčius, netgi paklodes. Senesnių skiautininių kilmėlių, takelių, stipriai sunešiotų, užtikdavome ekspedicijų metu: vieni jų susiūti iš įvairios konfigūracijos skiaučių, kiti – austiniai („ryziniai“) iš sukarpytų juostelių. Deja, anuomet tik reti egzemplioriai rasti geriau išsaugoti, kad galėtų būti laikomi vertais saugoti muziejuose.  Dar rečiau rasdavai tokį, kuris išmoningumu galėtų varžytis su šiuolaikiniais profesionalių dailininkių ir talentingų mėgėjų skiautininkių ištobulintais darbais. Nebent jų būta kadaise stipriai sunaikintame dvarų kultūros pavelde – taip galėtume pamanyti žvelgdami į Lazdynų Pelėdos siuvinį, saugomą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos fonduose – kilmingųjų moterų kasdienybę užpildydavo, tarp kita ko, ir dailusis siuvinėjimas.

Gražina Kadžytė