Skiautiniai lietuvoje   Skiautiniai – tai iš nedidelių audinio skiautelių rankomis ar siuvimo mašina susiūta tekstilė. Viena ar kita forma ši tekstilė egzistavo beveik kiekvienoje kultūroje, ypač ten, kur tokio pobūdžio siuvinių reikėjo dėl pačių gyvenimo sąlygų – šalto klimato, neturto, karų. Sunku dabar pasakyti,kur buvo sukurti...

Tvarios gyvensenos paveldas lietuviškuose skiautiniuose Dabar skiautiniais džiaugiamės, kaip savita meno rūšimi. Vis dėlto, pradžių pradžios būta ankstesniųjų amžių moterų rankdarbiuose, susiuvinėtuose taupiai ir racionaliai panaudojant visus galimus kuklaus gyvenimo išteklius. Ankstyvieji namudiniai drobės ir vilnos audiniai buvo audžiami atitinkamo pločio ir susiuvami paprastai, beveik nekarpant....

Kerepėžo siuvimas Kerepėžas tai erdvinis skiautinys. Teko išgirsti labai daug skirtingų jo vardų – ežiukas, žvaigždė, rekečius, šimtaragis. Kelios vyresnės moterys pasakojo, kad tokius siuvinius krikštamotės dovanodavo savo krikštavaikiams. Bet tai nebuvo žaislas, tai daugiau namų puošmena. Edukacija trunka maždaug 1,5 val. ( priklauso nuo dalyvių skaičiaus...

SENOVINIO LIETUVIŠKO SKIAUTINIO SIUVIMAS Edukacijos metu siuvame vienu lengvesniu ir paprastesniu būdu – naudodami  kartonėlius. Šiuo būdu pasiūtas vienas iš seniausių lietuviškų skiautinių – 19 a. pab. skiautinys, saugomas Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Siuvame tik vieną elementą – kvadratą, bet išlaikome spalvų derinimo,  kompozicijos principus. Šį skiautinių...